školení manažerů v angličtině

Školení manažerů v angličtině

Obchodní semináře vedené metodou Berlitz® nabízejí účinnou výuku obchodní angličtiny pro všechny zaměstnance, kteří se v co nejkratším čase musejí naučit ovládat v tomto jazyce veškerou komunikaci, která souvisí s jejich prací.

Semináře Berlitz® se proto zaměřují na procvičování ústního projevu a simulaci použití obchodní angličtiny v praxi.

Semináře obchodní angličtiny trvají 2 dny a jsou založeny na výuce pomocí skutečných interaktivně hraných rolí při zapojení případových studií a diskuse na ekonomická a politická témata. Účastníci mají k dispozici konzultace s ohledem na výběr obsahu kurzu. Semináře jsou určeny pro 6 účastníků na jeden seminář.

Volitelná témata seminářů:

 • Telephoning in English (Telefonování v angličtině)
  pro účinnou komunikaci po telefonu
 • Emails and Business Writing (Psaní obchodních dopisů a e-mailů)
  pro vytváření odborného dojmu v písemné komunikaci
 • Language of Meetings (Jazyk jednání)
  pro vytváření smysluplných argumentů při obchodním jednání
 • Presentations (Prezentace)
  přesvědčivé prezentování ve skupině
 • Business Small Talk (Společenská obchodní konverzace)
  malé rozhovory, které znamenají velký pokrok
 • English for Human Resources (Angličtina pro personalisty)
  jak motivovat, vést rozhovory a otevírat příležitosti
 • Banking and Finance (Bankovnictví a finance)
  výuka praktického jazyka a odborná terminologie
 • Negotiations (Vyjednávání)
  pro účinné vedení vyjednávání
 • Business Communication (Obchodní komunikace)
  bezpečné zvládání obchodních situací
 • Arts and Entertainment (Umění a zábava)
  sebejisté diskutování o kulturních tématech
 • Social Situations (Společenské situace)
  pro úspěch v každodenních situacích