Individuální odborné lekce: právnická angličtina i Business English

on 26 červenec 2017

Jazykové schopnosti, a především pak znalost anglického jazyka, jsou v dnešní době častým požadavkem při ucházení se o zaměstnání. Vynikající úroveň odborné angličtiny, jako například Business English nebo Legal English, může znamenat konkurenční výhodu na trhu práce.

V jazykovém centru Berlitz se vždy snažíme co nejvíce vyhovět potřebám studentů. Pokud se tedy chcete nebo potřebujete zlepšit v obchodní či právnické angličtině, naši zkušení lektoři z řad rodilých mluvčích zaměří výuku právě na tuto oblast.

 

Nejefektivnějším typem kurzu jsou soukromé individuální lekce. Výuka probíhá buď v našich učebnách Berlitz v centru Prahy, v kanceláři studenta nebo na jakémkoliv jiném, zvoleném místě. Intenzita výuky je přizpůsobena Vašim časovým možnostem a požadavkům.

Díky specializované přípravě našich lektorů a moderní metodě výuky, tzv. metodě Berlitz, studenti kurzů právnické angličtiny a obchodního anglického jazyka dosahují zlepšení s každou lekcí. Hlavní důraz je kladen na sebevědomý mluvený projev, ale neopomíjíme ani psaní a čtení, důležité pro přípravu nebo porozumění odborným textům.

 

clanek cervenec 2017 odborne lekce anglictina firmyLegal English – právnická angličtina:

  • zaměření na občanské či obchodní právo,
  • používání správných odborných termínů a obratů,
  • právnických výrazů při přípravě právnických dokumentů či v odborné elektronické komunikaci.

Business English – obchodní angličtina:

  • zaměření na obecnou obchodní slovní zásobu, ale také na výrazy specifické pro pracovní oblast každého studenta,
  • správné používání anglického jazyka při psaném projevu v obchodní komunikaci,
  • simulace konkrétních obchodních situací.

>> Další informace o tomto kurzu

 

S pomocí odborných jazykových kurzů Berlitz dosahují studenti výrazného zlepšení úrovně anglického jazyka, které je připraví na nejrůznější pracovní prezentace či jednání.

Pokud Vás čeká velmi důležitá schůzka s anglicky mluvícím obchodním partnerem, a i přes dobrou znalost jazyka se chcete vyvarovat sebemenšímu nedorozumění, můžete také využít naše profesionální tlumočnické služby.